SEDAN

Erfgoedhuis van Sedan

Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine

Centrum voor de Interpretatie van Architectuur en Erfgoed

Het Maison du Patrimoine is een Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) en maakt deel uit van het label Ville d'art et d'histoire, dat Sedan in 1999 behaalde. Het Ministerie van Cultuur kent het label "Ville ou Pays d'art et d'histoire" toe aan gebieden die zich engageren om hun erfgoed te beschermen en te animeren, en ondertekent een conventie met hen. Meer dan 195 steden en landen van kunst en geschiedenis benadrukken vandaag de dag het erfgoed in al zijn verscheidenheid in heel Frankrijk.

De acties ter bevordering van het erfgoed worden uitgevoerd, gecoördineerd door de coördinator voor architectuur en erfgoed: 

- begeleide wandelingen

- bezoeken en workshops met schoolkinderen 

- evenementen zoals de Europese Erfgoeddagen, de Rendez-vous aux jardins, de Nationale Architectuurdagen, enz.

- publicatie van ontdekkingsreizen, brochures over de geschiedenis van de stad 

- tentoonstellingen 

In het kader van de conventies die met de staat zijn ondertekend, verbindt elke stad of elk land van kunst en geschiedenis zich ertoe een CIAP te creëren.

Een Centrum voor de Interpretatie van Architectuur en Erfgoed is een plaats van presentatie van het grondgebied in zijn stedelijke, historische en architecturale dimensie. Het doel is om inwoners en toeristen, zowel kinderen als volwassenen, de sleutels te geven om de stad te begrijpen, als opmaat of als aanvulling op een bezoek.

Een CIAP is geen museum voor zover er geen collecties zijn, maar plannen, foto's, maquettes, materialen, architectuurprojecten... die maken dat je de stad echt wilt gaan bekijken!

De CIAP van Sedan, gedoopt tot "Huis van het Erfgoed", omvat :

- een permanente tentoonstelling die het mogelijk maakt om de stedelijke evolutie door de eeuwen heen en de thema's die specifiek zijn voor het grondgebied te benaderen,

- een tijdelijke showroom, 

- een ontvangst- en documentatieruimte

- een activiteitenruimte voor schoolkinderen 

- de kantoren van de afdeling erfgoed.

Bijkomende informatie

Label(s)