ILLY

Het kruisbeeld van Illy

Het dorpje Illy ligt in een prachtige omgeving, deze belangrijke plek, vol herinneringen, is door de eeuwen heen al vaak bezocht door de inwoners. Generaal Margueritte moet het kruisbeeld ook gezien hebben aan het begin van die bewuste middag van 1 september 1870 toen hij zijn divisie van enkele duizenden cavaleristen voorbereidde op een aanval tegen de Duitse soldaten. Ze verkeerden toen nog in de ijdele hoop dat ze dit leger zouden kunnen verslaan, dat posities had ingenomen op de hellingen van het plateau van Terme.
Tegen half drie bracht hij zijn troepen naar voren tot op 400 meter van de vijand vandaan. Hij ging zelf tot drie keer toe richting de vijand om hun positie te verkennen. Op het moment dat zijn cavalerie-eenheden een charge uitvoerden tegen de vijand, raakte hij levensgevaarlijk gewond in de buurt van de herberg van de Terme.
Generaal Gallifet volgde hem direct op en nam vol overgave de leiding van deze dappere aanval op zich. Alle cavaleristen wouden wraak nemen voor de dood van hun generaal en vooral de cavaleristen van het 1e regiment van Afrikaanse jagers, waar Margrueritte nog de leiding over had gehad.
Dit was de laatste grote aanval van de Franse cavalerie waarvoor een monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle gesneuvelde cavaleristen : het monument van de Braves Gens (de dappere strijders).

Document(en) om te downloaden

Fotogalerij