LA MONCELLE

"La Maison Forte de la Moncelle" (Het versterkte huis van La Moncelle)

Maison Forte - Château de la Moncelle

La Moncelle is een bescheiden kasteel uit de 12e eeuw en is een aantal keren van eigenaar veranderd, voordat het eigendom werd van de Prinsen van Sedan. In de 16e en 17e eeuw was het kasteel het buitenverblijf van de familie La Marck en La Tour d’Auvergne.
Aan het eind van de 18e eeuw was het kasteel in bezit van de familie Montagnac, de laatste heersers met rechtsprekende macht.
Tijdens de Frans-Duitse oorlogen is La Moncelle helaas niet gespaard gebleven. Vooral tijdens de gevechten in de Givonne-vallei, op 1 september 1870, heeft het kasteel veel schade opgelopen.
Op deze dag bood het Franse leger, tussen la Ramorie en Montvillers, heldhaftig tegenstand aan het Saksische en Beierse leger. Ze werden echter compleet overrompeld en er vielen erg veel doden. Na de capitulatie heeft men gedurende een aantal dagen honderden lichamen begraven in geïmproviseerde graven of op gemeentelijke begraafplaatsen. Het monument Souvenir Français (Franse herinnering) dat hier in het midden van het kerkhof geplaatst is, staat hier ter nagedachtenis aan de ruim 300 doden die hier gesneuveld zijn op 1 september 1870.
Direct naast dit monument liggen de graven van twee Saksische officieren. Laten we hopen dat de verzoening tussen de vijanden van gisteren een voorbeeld zal zijn voor de wereld van vandaag.

Document(en) om te downloaden